Nachádzate sa tu

Doplnili sme checkbox pre domovské stredisko

V tlačovej zostave denný report dochádzky, ktorá sa nachádza v karte Dochádzka - Uzávierka v špeciálnych tlačových zostavách pribudol checkbox pre domovské stredisko.

Ak je označený, zobrazí sa len domovské stredisko v zostave, ak je zadefinované pre zamestnancov v karte zamestnanca. Pokiaľ nie je označené toto pole, tak sa v tlačovej zostave v časti stredisko zobrazí názov strediska, do ktorého sú zamestnanci priradení.