Nachádzate sa tu

Automatické odosielanie reportu

S modulom AutoReport je možné automaticky odosielať tlačovú zostavu Mesačný report dochádzky na nastavené e-mailové adresy každý deň v stanovený čas.

Táto možnosť sa nachádza priamo po označení tlačovej zostavy Mesačný report dochádzky (v karte Dochádzka - Uzávierka - špeciálne tlačové zostavy).

Do zostavy sa automaticky vygenerujú všetci aktívni zamestnanci (s platným pracovným pomerom a bez anonymov) a sú usporiadaní podľa abecedy.

 

 

V prípade záujmu pre aktiváciu modulu AutoReport kontaktujte našu technickú podporu.